TENZA cast
Tlakové lití zinku

Programy OPPI

Název programu                            Reg. číslo                  Název projektu

Eko-energie – Dotace – Výzva III        3.1 EED03/1908          Ekoenergie Slévárna Adamov
V rámci realizace projektu „Ekoenergie Adamov“ dojde k významnému snížení energetické náročnosti objektu TENZA cast, a.s. v Adamově, realizací tepelně – technických opatření navržených energetickým auditem a projektovou dokumentací.

Potenciál – Výzva III                          4.2 PT03/815             Výzkumné a vývojové centrum TENZA, a.s.
V rámci projektu dojde k vybudování výzkumného a vývojového centra firmy TENZA cast, a.s., dále nakoupení strojů a zařízení pro účely realizace výzkumných programů. Projekt je součástí širšího podnikového plánování a vychází ze strategie budoucího vývoje.

Rozvoj – Výzva III                             2.2 RV03/1727             Rozvoj technologií slévárny společnosti TENZA, a.s.
Projekt řeší zvýšení profitability a konkurenceschopnosti slévárny TENZA cast, a.s. rozšířením výrobních kapacit za použití nových technologií. Nové moderní stroje umožní přesnější a rychlejší odlévání při vyšším stupni automatizace, nižší energetické náročnosti a vyšším stupni ochrany zaměstnanců a životního prostředí.

Rozvoj – Výzva III                              2.2 RV03/2360             Rozvoj firmy TENZA cast, a.s.
Projekt si klade za cíl zvýšení profitability a konkurenceschopnosti výrobního závodu slévárny rozšířením výrobních kapacit za použití nových technologií. Nové moderní stroje umožní přesnější a rychlejší odlévání při vyšším stupni automatizace, nižší energetické náročnosti a vyšším stupni ochrany zaměstnanců a životního prostředí.