TENZA cast
Tlakové lití zinku

Rozvojové projekty

 Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu:        Tenza Cast Nemovitosti

Číslo projektu:        CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001783

Hlavním cílem projektu je zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání.
Předmětem projektu je rekonstrukce zchátralého objektu na skladovací halu. Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit pro skladování, balení a manipulaci s kovovýrobky firmy TENZA cast, a.s. Účel stavby je tedy skladování jako doplňková funkce výroby, pro niž je nezbytný.