TENZA cast
Tlakové lití zinku

Kvalita

Trvalé udržování a posilování důvěry a spokojenosti zákazníků je jedním ze základních cílů, který přijalo vedení společnosti TENZA cast, a.s. pro plnění dlouhodobé koncepce v oblasti kvality. Stabilní a vysoká úroveň kvality činností firmy je zabezpečována na všech úrovních a ve všech etapách provádění.

TENZA cast, a.s. má úspěšně zaveden integrovaný systém řízení splňující požadavky norem pro systémy managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2022), environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2022) i managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN ISO 45001:2022).

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu, a to nejen v automobilovém průmyslu, má TENZA cast zaveden systém managementu jakosti dle kritérií normy IATF 16949.

S rostoucí poptávkou a s globalizací trhů roste i požadavek na bezpečnost dodavatelského řetězce. Pro zajištění vlastních podnikatelských aktivit a aktivit svých zákazníků, je v TENZA cast, a.s. implementován a trvale udržovat systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců v souladu s požadavky normy ČSN ISO 28000:2022.

TENZA cast je držitelem těchto certifikátů:
IATF 16949
ISO 9001:2022
ISO 14001:2022
ISO 45001:2022
ISO 28000:2022 – Hradní, Svitavská

Měření a kontrola zinkových slitin a odlitků

Vysoký standard kvality je důležitou součástí naší firemní filozofie. K dosažení požadovaných standardů je celý výrobní proces průběžně monitorován i dokumentován. V praxi jsou používány moderní zkušební metody pro měření a vyhodnocování:

  • rozměrů
  • chemického složení Zn slitiny
  • vnitřní kvality odlitků
  • odolnosti povrchových úprav