TENZA cast
Tlakové lití zinku

Odhrotování

Při tlakovém lití roztaveného kovu může u některých forem docházet k tvorbě zástřiků do její dělící roviny. Takto zaběhlý kov se následně na povrchu odlitku projeví jako nežádoucí otřep nebo větší nálitek.
Návrh technologie odhrotování je zvolen dle velikosti a místa výskytu přetoku. Mezi konvenční prováděné způsoby mechanického odhrotování patří například:

  • ruční odjehlování
  • ostřihovací stroj
  • omílání
  • tryskání

V případě nálitků, tvořících se např. v průnicích otvorů nebo v těžko přístupných místech odlitků, kde použití mechanických, tryskacích, omílacích a jiných technologií nezaručuje očekávaný výsledek, je používán způsob termického odhrotování. Tato metoda funguje na principu shoření – odpaření hrotů/otřepů v plynové komoře, která je naplněna směsí kyslíku a plynu.