TENZA cast
Tlakové lití zinku

Obnovitelné zdroje

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002458

Vybudování FVE o výkonu 94,5 kWp v areálu společnosti TENZA cast, a.s., provoz Hradní

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o předpokládaném výkonu 94,5 kWp bez akumulace energie na provozních objektech společnosti v provozu Hradní, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.